BRANDINFORMATION

Av: Lotta, den 31 januari, 2013 | Inga kommentarer

 Följande gäller brandsäkerhet i våra hus:

  • En gång per år skall den boende kontrollera brandvarnare (två stycken) samt brandstege.
  • Brandstegen kontrolleras genom att ta ut splinten och dra ut, då skall stegen fällas ut. För att åter få in stegen lyfts den upp nedifrån och splinten sätts tillbaks.
  •  Om den boende önskar bygga om (t ex sätta upp en vägg) krävs styrelsens godkännande samt att den boende rapporterar om ombyggnationen kommer att påverka lägenhetens/husets brandskydd.