Avtal med Driftia

Av: Lotta, den 18 maj, 2015 | Inga kommentarer

Driftia kan man ta in för alla typer av problem/skador/underhåll (hantverkstjänster förutom el)  i husen. Varje hushåll kan själva vända sig till (info@driftia.se). Saker som är brf Stora Mossen 4:as ansvar (se ansvar under fliken bopärm) faktureras föreningenoch annars faktureras den enskilde medlemmen. I det fall föreningen ska betala kontaktas styrelsen för godkännande innan Driftia åker ut. Tänk på att Rot-avdrag måste meddelas i förväg.

Se länk till Driftias prislista via fliken Bopärm.