Gästparkering

När man får gäster med bil på besök och uppfarten inte räcker till har vi gästparkeringsplatser till förfogande. De finns på Mosskroken (infart från Västerled), plats 75-82.

Glöm inte att lägga det blå p-tillståndet i vindrutan, med ifyllt namn, adress och tel till bostadsrättsinnehavaren.