Sophantering

I området finns 5 sophus för hushållssopor. Man källsorterar metall och plast (ej i sophuset på Enhörningsgränd 25), papper/tidningar, kartong, batterier och glas.

Det finns också ett grovsoprum på Sobelgränd, där man kan slänga el-avfall, glödlampor och skrymmande övrigt material. Trädgårdsavfall får var och en köra till tippen med. Närmsta återvinningscentral finns på Linta Gårdsväg, nära flygplatsen (infart från Kvarnbacksvägen).