Trädgårspolicy

Trädgårdspolicy sept2011

För att stora mossen trädgårdsstad ska göra skäl för namnet har vi tagit fram en trädgårdspolicy med riktlinjer och tips. Vår tanke är att få ett enhetligt utseende ut mot allmänna ytor, medan de egna trädgårdarna är individuellt utformade.

Klippning av växtlighet ut mot gaturummen

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen påmint alla medlemmar att klippa sina häckar och träd/buskar i enlighet med våra trädgårdsregler.

Reglerna finns för att det ska vara framkomligt på våra trottoarer och gångstigar, grannar inte ska behöva besväras av skugga och lövfall från andras träd och buskar, och inte minst för att det ska se trevligt ut i området.

 Under 2012 gick styrelsen ut med ett erbjudande till de som inte vill eller kan beskära sina träd eller klippa sina häckar, att vara med på en gemensam upphandling av de här tjänsterna. Ett flertal medlemmar deltog i detta. De som inte deltog och som fortfarande ansågs ha växtlighet som är större eller bredare än vad som är tillåtet fick en påminnelse i brevlådan att åtgärda detta, inom det närmaste året.

 Styrelsen tycker att det i mångt och mycket ser bättre ut nu. Men vi har ändå mottagit klagomål från samfälligheten på de få som inte håller efter framförallt häckarna. Vi har dessutom fått en förvarning från den firma som har hand om snöskottning, att det finns en del häckar/buskar som vuxit ut över kantstenarna. De menar att de inte kan köra sina maskiner på trottoarer och grusgången om det är alltför breda häckar. Om inte detta åtgärdas kommer de alltså inte kunna röja undan snön.

 Läs gärna mer om reglerna för större växter såsom häckar i vår trädgårdspolicy, som finns som länk ovan.