Kontakt

Vi som ingår i styrelsen är:

Ordförande: Per Breitcreuz – breitcreuz@comhem.se
Kassör: Åsa Nilsson – nilsson.asa.marie@gmail.com
Värme och energi: Gustav Ståhlsten – gustav.stahlsten@gmail.com
Sekreterare: Sofia Ekskog – sofia.ekskog@2entertain.com
Ledamot: Fredrik van der Veer – fredrikvandeerveer@gmail.com

Representanter i samfälligheten från vår förening är Per Breitcreuz, Fredrik van der Veer och Sofia Ekskog. Vid frågor som rör samfälligheten går det bra någon av dessa.